Getting ready to use TIME 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Introduction

Click below to listen to the text

 

 

TIME Intshayelelo

 

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Khethani indawo ethe cwaka, neniza kukhululeka xa nihleli kuyo nize nibeke bucala imizuzu engama-20 ukuya kwengama-30 eniza kusebenza ngayo kunye ngaphandle kweziphazamiso. Gcinani izixhobo zokubhala ezilandelayo kwisikhongozelo ukuze zihlale zilungele ukusetyenziswa: ipensile, iikhrayoni zewax okanye iikhrayoni zeepensile, iphepha elingabhalwanga nto okanye incwadi yokuzoba, kunye nesikere neglu.Read More

 

 

TIME inleiding

 

Klik hieronder om na teks te luister

Kies ’n stil, gemaklike plek en sit 20–30 minute opsy om sonder onderbrekings saam te werk. Bêre die volgende skryfbehoeftes in ’n houer sodat dit altyd byderhand is: ’n potlood, vetkryte of inkleurpotlode, skoon papier of ’n tekenboek, ’n skêr en gom. Blaai eers op jou eie deur die Gids vir Ouers en Versorgers en die Aktitwiteitsboek vir Leerders voordat jy en jou kind begin. Die gids sal jou help om al die aktiwiteite te verstaan. Jy sal nou gereed wees om te begin en waardevolle tyd met jou kind deur te bring.