Time Message three Grade R Term One 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade R

Message 3

 

The read aloud stories only have a few pictures. This encourages children to imagine the details for themselves. Sit comfortably with your child and enjoy listening to the story, One by one.

Click below to listen to the text

 

 

TIME IBanga R

Wesi- 3

 

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

 

 

TIME Graad R

Boodskap 3

 

Die hardoplees-stories bevat slegs ’n paar prente. Dit moedig kinders aan om self die besonderhede in hul verbeelding in te vul. Sit gemaklik saam met jou kind en geniet dit om na die storie, Een vir een, te luister.

Klik hieronder om na teks te luister