Time Message four Grade 1 Term One 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade 1

Message 4

 

Click below to listen to the text

Compact Audio Player Error! You must enter the mp3 file URL via the "fileurl" parameter. Please check the documentation and correct the mistake.

 

 

TIME IBakala 1

Umyalezo woku 4

 

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Kubalulekile kakhulu ukuba abantwana bafunde ukuphulaphula amabali ngaphandle kokuncediswa yimifanekiso. Xa umntwana wakho ekwazi ukuphulaphula ngenyameko utsho afumane ithuba lokuva amagama amatsha, indlela aqonda ngayo izinto azivayo nayo iyaphucuka. Oku ke kuza kumncedisa ekukhuliseni izakhono ezibalulekileyo zokunxibelelana ezifana nokuthetha kunye nokufunda.Read More

 

 

TIME Graad 1

Boodskap 4

 

Klik hieronder om na teks te luister

Dit is belangrik dat kinders leer om na stories te luister sonder die hulp van prente. Die vermoë om goed te luister, sal jou kind in staat stel om nuwe woorde te hoor, haar begrip van dinge wat sy hoor, verbeter, en sal help met die belangrike kommunikasievaardighede van praat en lees. Wanneer jy ʼn storie lees, behou jou kind se belangstelling deur verskillende stemtone te gebruik om haar te help om die opwindende en hartseer dele en ʼn karakter se woorde op te let.Read More