Time Graad R

Boodskap 5


Jong kinders leer uit alles wat hulle om hulle sien en hoor. Dit is dus belangrik om hulle te help om hul vermoë om goed te kyk en te luister, te ontwikkel. Kyk- en luisterspeletjies bied kinders talle geleenthede om te oefen om te luister.

Klik hieronder om na teks te luister

Kinders moet oefen om goeie luisteraars te word. Met goeie luistervaardighede kan kinders verstaan waarvan iemand praat, hulle kan instruksies volg en hulle kan take voltooi. Goeie kyk- en luistervaardighede sal jou kind help om klaskamertake suksesvol te voltooi. ʼn Belangrike vaardigheid wat jong kinders moet hê wanneer hulle leer lees en skryf, is om die verskille tussen klanke in woorde te kan hoor.