TIME Graad R

Boodskap 8

Teken en skryf is belangrike maniere waarop kinders leer om hul gedagtes en idees uit te druk. Hulle moet talle geleenthede kry om dit te doen. Laat jou kind sien hoe jy skryfwerk in jou daaglikse roetine gebruik, byvoorbeeld om inkopielyste, verjaardagkaartjies, boodskappe aan die onderwyser en selfs selfoon-teksboodskappe te skryf.

Klik hieronder om na die teks te luister

Kinders is mal daarvoor om te teken! Moedig al jou kind se teken- en skryfpogings aan, want sy leer om te kommunikeer oor dít waaraan sy dink en hoe sy voel. Toon belangstelling, al lyk haar vroeë skryfpogings bloot soos krabbels op die bladsy, en gebruik hierdie geleenthede om met jou kind te gesels.

As jy met haar gesels oor wat sy teken en skryf, sal sy voel dat dít wat sy te sê het belangrik is en dat jy waarde daaraan heg. Dit sal haar selfvertroue laat ontwikkel sodat sy sal wil aanhou teken en skryf en sal haar voorberei op die vaardighede wat sy in haar skool- en huisomgewing moet gebruik. Fokus daarop om jou kind se selfvertroue te ontwikkel, en gebruik bemoedigende en positiewe taal wanneer jy oor haar teken- en skryfwerk praat.