TIME Graad 1

Boodskap 9

 

Kinders is lief daarvoor om hul menings te deel en hou daarvan as volwassenes belangstelling toon in dít wat hulle te sê het. Die Groot prentstories bied jou kind die geleentheid om nuwe woorde te leer en vrae te vra, en ʼn kans om sy denk- en redeneringsvaardighede te ontwikkel.

Klik hieronder om na die teks te luister

Wanneer jy en jou kind saam met die Groot prent storie werk, gebruik die vrae wat ons verskaf om ʼn verdere gesprek oor dít wat hy sien aan te moedig. Wedersydse gesprekke, en nie “ja”- of “nee”-antwoorde nie, sal jou kind se taalvaardighede ontwikkel. Moedig jou kind ook aan om te gesels oor hoe die dinge in die prent hom aan sy eie ervarings herinner.

Jy kan hierdie voorbeelde gebruik: Wat sal gebeur as …?
Verduidelik vir my hoekom jy so dink. Wat dink jy hiervan?
My gunstelingdeel is … Wat is jou gunstelingdeel?
Dit laat my dink aan daardie keer toe ons … Aan wat laat dit jou nog dink?

Dit is nie altyd maklik vir kinders om hul gedagtes te verduidelik nie. Gee jou kind tyd om na te dink oor dít wat hy in die prent sien en om dit in woorde uit te druk. Prys sy antwoorde, selfs al gee hy net eenwoord-antwoorde.