TIME Graad 1

Boodskap 25

Jou kind sal telaktiwiteite baie geniet en dit help haar om die volgorde van getalle te onthou.

Klik hieronder om na die teks te luister

Jy kan jou kind help om getalname te leer deur getalrympies op te sê en aksieliedjies saam met haar te sing. Laat haar een vir een na elke voorwerp in ʼn groep wys en sê hoeveel daar altesaam is.

Oefen om vorentoe en agtertoe in 1’s en dan in 2’s, 5’s en 10’s te tel. Dit sal jou kind help om voorwerpe te groepeer sodat sy vinniger kan tel.